Bransjeinformasjon

Bransjen

Byggenæringen i Norge har utmerkede kilder som kontinuerlig bidrar med oppdatert informasjon om det som skjer i bransjen.

Her er noen kilder til informasjon:

Bransjeorganisasjoner:Bransjetiltak MUR OG BETONG:Tidsskrift med nettsider:
Forskningsmiljø: